Corona - Covid-19 protocol

Om de deelnemers aan een les of workshop van Theatersport Den Haag een veilige ervaring te bieden, heb ik bijgaand protocol gemaakt. Dit protocol volgt de richtlijnen van mijn locatie én de specifieke richtlijnen van de Sector Cultuur educatie.

Mochten er vragen zijn omtrend dit protocol, dan kun je mij uiteraard mailen of bellen.

 

COVID-19 Protocol Theatersport Den Haag

Op basis van de RIVM richtlijnen en de input van het protocol van de sector Cultuureducatie zal vanaf 1 juni Theatersport Den Haag haar lessen hervatten. Hiervoor hanteren wij het bijgaande protocol.

Vertrekpunten voor deze richtlijn:

  • Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn
  • Bij aanpassingen van de richtlijnen/protocollen van de overheid, sector of locatie, kan het zijn dat ook ons protocol weer wordt aangepast. Als hierdoor lessen niet door kunnen gaan, worden deze op een ander tijdstip alsnog aangeboden.

 

Basisregels voor iedereen vanuit het RIVM maatregelen

- Was vaak uw handen.

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg

- Schudt geen handen

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

- Thuis blijven bij verkoudheidsklachten, bij kortademigheid en bij koorts.

 

Verantwoordelijkheid

Theatersport Den Haag zal faciliteren om alle richtlijnen goed te kunnen volgen, maar iedereen neemt zelf zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op het naleven van de richtlijnen. Uiteraard is alles bespreekbaar.

Ontvangst / Vertrek

Bij ontvangst van de deelnemers zal er geen koffie / thee meer worden genuttigd. De toegangsdeur zal vanaf 10 minuten voor aanvang van de bijeenkomst open staan en na aanvang van de bijeenkomst weer worden gesloten. De facilitator zal bij de deur aanwezig zijn om de personen te ontvangen en zal duidelijke instructies geven waar de deelnemers kunnen verzamelen.

Na de les is er geen napraat mogelijk en zullen we op dezelfde wijze weer vertrekken.

Toiletten

We faciliteren in principe geen toiletbezoek. Indien toiletbezoek toch nodig is, dan is alleen het toilet op de gang beschikbaar voor de deelnemers. Let op, het gebruikte toilet moet direct gereinigd worden.

Lesruimte

In de lesruimte zullen stoelen klaar staan, waarbij eventueel gemarkeerd wordt welke stoelen (in de cube) niet gebruikt kunnen worden.  Door middel van tape zijn er veililge spelzones gemarkeerd.

Het maximumaantal cursisten dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Bijvoorbeeld: er passen maximaal 11 cursisten/leerlingen in een lege ruimte van 5x6 meter.
Berekenmethode: meet van de lesruimte de hoeveelheid vrij vloeroppervlak. Dan de ruimte verdelen in vlakken van 1,5 bij 1,5 meter. Staan er kasten of tafels in, dan moet de ruimte die deze objecten innemen worden afgetrokken van het vloeroppervlak van het lokaal.

We werken daarom met een maximum aantal deelnemers per avond.

Voor de luchtverversing zullen we deuren naar de ruimtes zoveel mogelijk open houden.

 

Jassen

De jassen zullen zoveel mogelijk separaat worden opgehangen, bijvoorbeeld aan je eigen stoel.

 

Les elementen

  • We maken geen gebruik van rekwisieten / kostuums / voorwerpen
  • We zullen niet zingen of ‘roepen’ tijdens de les, het programma wordt hierop aangepast
  • We spelen geen fysieke / intieme scenes (niet mogelijk vanuit je eigen vak).

Tenslotte

Als je dit protocol leest / hebt ontvangen, kan ik me voorstellen dat het allemaal wat zwaar overkomt. Wat ik wil benadrukken, is dat dit juist betekent dat we met elkaar goed nadenken over elkaar’s veiligheid. Dat betekent ook dat als het niet goed voelt, dit zeker bespreekbaar is.

Ook het online les hebben was in het begin onwennig en de ‘anderhalve meter afstand’-les zal ook onwennig zijn in het begin. Maar dit betekent juist dat we weer hele nieuwe ervaringen kunnen opdoen en dat we een focus kunnen hebben op speel aspecten als ‘podium gebruik’, ‘non verbaal spel’ en andere krachtige spel-elementen.

Kortom, ik verheug me erop, jullie weer in goede gezondheid te zien!